Att hyra en bil till semestern kan vara väldigt praktiskt och möjliggöra för att utforska landet eller platsen man besöker lite mer fritt. Många väljer att hyra ett fordon när de åker utomlands men det är även möjligt att hyra en bil i Sverige för de som kanske inte har någon egen bil men har körkort. Något som är relevant att titta på om du funderar på att hyra en bil är hur gammal du behöver vara. Åldersgränsen för att hyra fordon är nämligen olika beroende på var du befinner dig.

Hur gammal måste man vara för att hyra bil i olika länder

I Sverige och övriga Skandinavien måste man vara minst 19 år gammal för att få hyra ett fordon. I många andra europeiska och nordamerikanska länder är åldersgränsen på 21 år. Ålders begränsningar kan också sättas på olika fordon vilket innebär att man inte alltid kan välja bil fritt som exempelvis 20 åring i ett europeiskt land.

Hur länge man haft körkort

Förutom att det finns en åldersgräns för att få hyra ett fordon finns det även regler för hur länge du måste haft ditt körkort. Anledningen till detta krav är för att biluthyraren vill att du ska ha erfarenhet av att köra i trafiken och är en trygg förare. I Sverige och i många andra europeiska länder måste du haft körkort i ett år som minst. I andra länder, som exempelvis Tyskland, täcker det om du haft körkort i ett halvår. Även för detta krav kan valet av bilgrupp avgöra hur länge du måste haft körkort för att få hyra en bil. Om du är yngre är 25 år gammal får du i de allra flesta fall betala en extra kostnad för att hyra i form av en tilläggsavgift. Anledningen till detta tillägg är för att unga förare tenderar att vara mer vårdslösa i trafiken.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998492-om-biluthyrning_sfs-1998-492

Vad passar din bil?