När är bilen parkerad? Det finns många parkerings regler som du måste känna till. Att parkera fel kan både vara en trafikrisk och ge dyra böter. Vi reder ut vad som gäller och när bilen anses parkerad!

Stå still eller parkerad

En bil är parkerad om den står still. Detta är grundregeln och gäller både om det sitter en förare i bilen och om bilen står still utan förare. Det finns dock några undantag. En bil kan stå still utan att vara parkerad om den står still för att undvika en fara. Kräver trafikförhållandena att bilen måste stå still är den inte heller parkerad. Det kan till exempel vara om du står still vid ett rödljus. Du får också stanna bilen en kort stund för att släppa på eller av en passagerare eller för att lasta i eller ur något utan att det räknas som att bilen är parkerad. Du får dock varken stanna eller parkera bilen så att du står i vägen för dina medtrafikanter. Detta innebär bland annat att du måste stanna eller parkera bilen i färdriktningen och att det finns särskilda regler vid hållplatser och trafikkorsningar.

Du får alltså stanna bilen utan att den anses vara parkerad om du:

  • ska släppa av eller på en passagerare
  • ska lasta på eller av gods
  • står still för att undvika fara
  • står still för att trafikförhållandena kräver det.

Har det någon betydelse om motorn är på- eller avslagen?

Nej, det spelar faktiskt ingen roll. En bil kan vara parkerad även om motorn är påslagen och det spelar faktiskt inte heller en avgörande roll hur länge bilen har stått still. Detta betyder att du kan få parkeringsböter även om du bara har parkerat bilen fel i någon minut. Var därför alltid noga med att följa parkeringsskyltarna. När du väl har parkerat är det viktigt att se till att bilen inte kan börja rulla. Lägg därför i en växel och dra gärna åt parkeringsbromsen.

Vad är skillnaden mellan att stanna och parkera?

Skillnaden ligger i tidsperioden och förarens möjlighet att lämna fordonet. Att stanna innebär att vara stilla i mindre än två minuter utan att kliva ur bilen, medan parkering innebär att vara stilla i mer än två minuter och ha möjlighet att lämna bilen. Det handlar alltså om varaktighet och förarens förmåga att avlägsna sig från fordonet.

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Stanna-och-parkera/

Vad passar din bil?