Hur mycket luft ska jag ha i däcken? Titta alltid på tillverkarens rekommendation. Ett normalt lufttryck för exempelvis ett 16-tums däck ska ligga mellan 2,1 och 2,5 bar. Hur mycket man pumpar i beror på hur lätt eller tung bilen är. Har du lastat mycket ska du naturligtvis köra med 2,5 bar.

Temperaturen spelar roll

Däcktryck kan vara lite klurigt. Det är inte många bilförare som vet hur stor roll temperaturen spelar. När däcket rullar på under bilens resa bildas värme i gummit som i sin tur värmer upp luften. Varmare luft har högre tryck än kallare luft. Biltillverkarens rekommendation utgår alltid ifrån ett kallt däck. Man ska därför inte gå över given rekommendation.

För mycket luft ökar skador på däcken

Har du för mycket luft i däcken eller ett för högt lufttryck har det en negativ påverkan på däckets egenskaper, som exempelvis blir däcket mycket mer känsligt för olika sorters skador. Däcket får heller inte den korrekta arbetstemperaturen och kanske inte rullar lika bra. Den anläggningsyta som möter vägen blir också mindre för ett hårt pumpat däck. Detta gör att däcket slits snabbare och det i sin tur påverkar din trafiksäkerhet negativt.

Även för lågt tryck gör att däckets livslängd blir kortare. Det låga lufttrycket ökar bränsleförbrukningen och försämrar bilens egenskaper. Det påverkar både komfort, vägljudet och köregenskaperna. Dessutom kan däcken bli överhettade och skadade.

Enda undantaget är racing däck, då de måste köras varma innan de börjar fungera korrekt, då ändras också lufttrycket i däcken. Läs mer: https://blogg.dackline.se/optimalt-dacktryck-for-racingbilar/

Däckförvaring

Alla däcktyper ska förvaras på samma sätt. Undvik att tvätta dem med högtryckstvätt då det kan skada däcken. Plocka bort stenar ur mönsterdjupet och kontrollera hur slitaget ser ut eller om det finns skador. Däcken ska vara snustorra innan de läggs i förvaring, det finns däckpåsar som du kan köpa för att undvika att däcken kommer i kontakt med väta eller oljor av något slag. Du ska inte stapla tunga saker på däcken men om de placeras liggande ovanpå varandra kan man öka lufttrycket i de däck som ligger längst ner.

Kan man ha för mycket luft i däcken?

Att ha för mycket luft i däcken kan påverka både komforten och bilens prestanda. När lufttrycket är för högt blir komforten sämre eftersom däcket inte kan absorbera ojämnheter i vägen lika effektivt. Det kan kännas mer stötigt och obehagligt att köra. Dessutom kan bilens grepp mot vägen försämras, vilket kan leda till kortare bromssträcka och sämre väggrepp i kurvor.

Vad passar din bil?