Vi vet nog alla vid det här laget att däck har en stor negativ påverkan på miljön under sin livslängd, alltifrån produktionsprocessen, under användningen till när det är dags för bildäcket att kasseras. Dock så har det tillkommit alternativa val som möjliggör för konsumenterna att minska sina däcks miljöpåverkan.

Den här artikeln handlar om svanenmärkta däck, eller så kallade miljövänliga däck. Vi kommer att gå igenom vad svanmärkta däck är, hur du vet om däcket är Svanenmärkt och om det finns Svanenmärkta däck i Sverige.

Vad betyder Svanen märket?

Svanenmärket är en nordisk miljömärkning som sköts genom Miljömärkning Sverige AB men på uppdrag av den svenska regeringen. Den har utformats för att göra det enklare för konsumenter att hitta miljöanpassade produkter och för bolag att producera dem.

Däck som är märkta med Svanenmärket har utformats för att ha en minimal miljöpåverkan under sin livstid och uppfyller internationella standarder för hållbarhet och miljöskydd. De tillverkas av miljöanpassat råmaterial och använder en miljöanpassad produktion. Således brukar däcken vara gjorda utan HA-oljor och tungmetaller, ha en låg bullernivå och lägre rullmotstånd.

Hur vet man om det är Svanenmärkta däck?

Svanenmärket är ett internationellt erkänt märkningssystem som syftar till att skydda miljön och Svanenmärket finns på de produkter som är certifierade hos Svanen.

Det enklaste sättet att se om ett fordonsdäck är Svanenmärkt är genom att kontrollera Svanenmärket på bildäcket. Symbolen finns vanligtvis på insidan av däcket och ser ut som en rund och grön logo med en vit svan.

Därutöver står däcken ut genom att de har:

  • En lägre ljudnivå och mindre buller än ett vanligt däck.
  • Ett lägre rullmotstånd och mindre bränsleförbrukning.
  • Hög säkerhet och en väldigt lång livslängd.
  • Saknar HA-oljor i däcken.

Finns det Svanenmärkta däck i Sverige?

Svanenmärket har många kriterier när det kommer till fordonsdäck och idag finns det endast en tillverkare vid namn Goodyear som klarar Svanens högt uppsatta krav. Detta är således världens enda Svanenmärkta däck! Däckmärket säljs hos flera återförsäljare – både på nätet och i fysiska butiker – i Sverige.

Hur får man ett svanenmärke?

För att en produkt eller tjänst ska få Svanenmärket och visa att den uppfyller höga miljömässiga standarder, genomgår den en noggrann granskning. Här är de viktigaste stegen:

  1. Ansökan och dokumentation: Företaget lämnar in en ansökan och förser Svanen med all nödvändig information om produkten eller tjänsten.
  2. Oberoende tester: Produkten eller tjänsten testas av oberoende laboratorier för att bekräfta att den uppfyller miljökraven.
  3. Kontrollbesök: Svanen gör ett besök i produktionsanläggningen eller på platsen för tjänsten för att kontrollera att processen följer de miljömässiga kraven.
  4. Licensiering: Om produkten klarar kontrollerna och uppfyller kraven, beviljas företaget en licens att använda Svanenmärket under en viss tid.
  5. Uppdatering av krav: Svanen håller kraven uppdaterade för att säkerställa hög miljöstandard. Företagen måste ansöka på nytt för att förnya sin Svanenmärkning och genomgå en ny granskning.

Vad passar din bil?