De däck som orsakar flest dammpartiklar och sot på vägarna är dubbdäck. Det är därför det finns vissa regler som säger att man inte får köra med dubbdäck året om. Dessutom är dubbdäck tyngre och avsedda för vinterförhållanden. Det innebär att de är mest effektiva under vintern då de också är ämnade att användas.

Med dubbarna på däcken river de upp asfalten på vägarna och det i sin tur avger sot och dammpartiklar som är skadligt för människors hälsa, samt påverkar miljön negativt.

I Sverige får man därför använda dubbdäck under en viss period. Det råder även dubbdäcksförbud på vissa gator, vilket innebär att man inte får köra på de gatorna alls med dubbdäck.

Köra saktare för färre dammpartiklar?

Genom att hålla hastighetsbegränsningarna och/eller köra saktare sliter inte dubbdäcken lika mycket på vägarna, vilket resulterar i färre dammpartiklar.

Man kan alltså bidra till att det orsakas färre dammpartiklar genom att köra lugnare och följa hastighetsbegränsningarna. Dammpartiklar kan orsaka andningsbesvär och besvär på luftvägarna, samt leda till cancersjukdomar. Det är delvis en anledning till att vissa gator i Sverige har dubbdäcksförbud, samt att man inte får köra med dubbdäck året om.

Dessutom gör inte dubbdäcken körningen säkrare om man kör med dem på sommaren, utan det kan istället kännas tyngre att köra med bilen.

Varför dubbdäck?

Dubbarna på däcken hjälper dem att få ett stadigare samt säkrare grepp om vägarna när det råder vinterväglag. Med dubbdäck kan man alltså få en säker och pålitlig körning under vinterhalvåret.

Även om dubbdäck är mycket effektiva under vintern så är de inte lika effektiva under vår- och sommarmånaderna. I vissa städer i Sverige är dubbdäck inte heller helt nödvändiga eftersom vintern är ganska mild i vissa delar av landet.

Alternativet är istället friktionsdäck som även de ger en säker och pålitlig körning.

Vinterdäck med eller utan dubb?

Som ovan nämnts kan man ha vinterdäck med eller utan dubb. De utan dubb kallas för friktionsdäck. De ger samma säkra körning som vinterdäck med dubb. Dock är vinterdäck med dubb bättre att använda om man exempelvis bor uppe i norra Sverige eftersom det oftast blir mycket mer is och snö där.

I storstäderna till exempel är det oftast mer slask och varmare temperaturer och därför funkar det lika bra att använda sig av dubbfria däck som däck med dubb.

Vinterdäck på vintern, sommardäck på sommaren

I Sverige är det lag på att använda sig av vinterdäck, respektive sommardäck. Detta för att minska risken för olyckor, samt dödsfall. Det går givetvis att använda vinterdäck på sommaren och det finns däck som kallas “allround“-däck som kan användas året om.

Dock kan man inte använda sommardäck under vintern eftersom de inte får samma grepp om vägarna vid is och snö. Att använda däck med dubb är givetvis inte fel, utan man ska använda det man känner sig bekväm i. Men man får tänka på att mellan 16 april till och med 30 september är det förbud mot dubbdäck. Detta om det inte råder vinterväglag.

Skulle det råda vinterväglag under denna period får man alltså använda vinterdäck med dubb.

Vad passar din bil?