För att däcken ska hålla länge och må bra behöver de förvaras på rätt sätt. Livslängden på däck ökar om de förvaras i rätt temperatur, inte utsätts för fukt, kemikalier eller solljus. Om däcken sköts på rätt sätt håller de åtminstone i sex år.

Om däcken inte förvaras rätt kan däckens egenskaper förändras. Därför bör du alltid förvara däck på rätt sätt. Det finns olika ställen att förvara däck på.

Däck monterade på fälg kan staplas på varandra

Däck som är monterade på fälg förvaras bäst staplade på varandra. Det går också hänga upp däck som är monterade på fälg på krokar. Om däcken står upp finns det risk att däcken tappar formen. Lösa däck som inte sitter på fälgar kan däremot stå upp men bör roteras på med jämna mellanrum. Däck utan fälg ska inte hängas upp för då tappar de lätt formen.

Om det är möjligt är det bästa att förvara däcken så att de inte ligger under något tryck eller spänningar. Däcken mår också bäst av att ha ett normalt lufttryck.

Förvara däck på rätt sätt genom att välja ut en mörk och sval plats

För att förvara däck på rätt sätt kan de förvaras i förråd eller i en källare så länge de inte utsätts för solljus eller fukt. Solvärme och UV-strålar orsakar skador på däck. Temperaturen bör inte heller överstiga 25 grader. Helst ska temperaturen ligga kring 15 grader och utrymmet där däcken förvaras ska vara mörkt. Det ska helst inte vara fuktigt där däcken förvaras.

Helst ska det vara ett ställe med god ventilation. Att ha däck ute där det kan regna på dem är inte att föredra. Fälgarna kan också ta skada av att vara där det är för fuktigt. Plåtfälgar kan lätt rosta och lättmetall kan ärga. Innan däcken läggs undan för förvaring är det bra att rengöra dem innan. Däck behöver dock ingen speciell behandling eller yt-polering innan de ska läggas undan.

Är det lämpligt att förvara däck utomhus under vintern?

Vi avråder starkt från att förvara däck utomhus, speciellt under vinterförhållanden. För att undvika skador på gummit bör däcken hållas borta från direkt solljus och värme samt kyla. Det är viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att skydda däcken vid förvaring.

Läs mer: hur länge håller ett däck?

Vad passar din bil?