Varför blir fälgen varm? Fälgar kan bli naturligt varma vid inbromsning. Om du bromsar kraftigt kan fälgarna bli tillräckligt varma för att börja röka och glöda. Om endast ett hjul på fordonet blir varmt kan det tyda på ett bromsfel där det hjulet inte rullar fritt.

En het fälg är ofta kopplat till en “stickande broms”, vilket innebär att bromsen inte släpper ordentligt. Några symtom att hålla koll på är:

  • Fordonet drar åt en sida när du kör.
  • Fordonet känns trögt eller har svårigheter att accelerera.
  • Fordonet reagerar inte som vanligt när du trycker på gaspedalen.
  • Det finns mycket bromsdamm på ett specifikt hjul.
  • Du hör ljud från bromsarna, till exempel gnissel eller skrapning.
  • Bromsarna känns aggressiva eller tar tag för hårt.

Så tar du reda på om du har bromsproblem

Det enklaste sättet att diagnostisera misstänkt bromsproblem är att lyfta upp bilen och, med fordonet i neutralläge (N) och parkeringsbromsen avstängd, försöka snurra hjulen för hand. Om hjulet inte roterar smidigt och lätt kan det vara ett tecken på att bromsen inte släpper ordentligt och att åtgärder behövs för att korrigera problemet.

Varför drar bromsarna?

Detta problem uppstår när bromsarna inte släpper helt efter att föraren har tryckt ner bromspedalen. Orsakerna till detta kan variera beroende på vilken typ av bromssystem som finns på det fasta hjulet.

Personbilar kan ha antingen skivbromsar eller trumbromsar. De flesta moderna bilar är utrustade med skivbromsar både fram och bak, medan billigare bilar ofta har skivbromsar fram och trumbromsar bak.

Vanliga orsaker till problem hos skivbromsar och bromsok kan inkludera felaktiga bromsok, problem med bromsbelägg, förorenade bromsskivor eller problem med bromsledningar.

För bromstrummor kan bromsmotståndet vanligtvis bero på problem med bromsutrustning, bromstrummor eller bromscylindrar.

Det är viktigt att notera att dessa är generella orsaker och att det kan finnas andra faktorer som påverkar bromsarnas funktion. Om du upplever att bromsarna inte släpper helt bör du söka professionell hjälp för att diagnostisera och åtgärda problemet korrekt.

Vad passar din bil?