Däcken och fälgarna är avgörande komponenter i en bil. De utgör den kontaktpunkten där gummit möter vägen – bokstavligt talat. Fälgarna spelar en central roll för både fordonets prestanda och säkerhet. Även om fälgar tillverkas med noggrannhet kan de ibland bli ojämna och förlora sin perfekta runda form. Och när det händer ska du byta ut dem omedelbart.

Läs mer: 5 anledningar att avstå från piratfälgar

Vibrationer och skakningar vid körning

En av de tydligaste indikationerna på att en fälg inte är helt rund är vibrationer som känns genom ratten under körning. När en fälg är böjd och skadad leder det till att däcket får ojämn kontakt med vägytan. Detta resulterar i “skakningar” och vibrationer när du kör. Om du upplever skakningar i främre delen av fordonet, särskilt genom ratten, kan det vara ett tecken på att den främre fälgen är böjd. Å andra sidan kan vibrationer som känns i sätesområdet eller längre bak i fordonet indikera att den bakre fälgen har blivit skadad och böjd.

Din bil har sämre prestanda

En fälg som inte är rund kan ha en betydande inverkan på styrningen och prestandan hos ditt fordon. Om du upplever att din bil känns “slaskig” eller svår att kontrollera på ett korrekt sätt, kan det vara ett tecken på att du har en böjd fälg.

Det finns synliga skador på fälgen

Synliga skador på fälgen är oftast lätta att upptäcka, men om du har stora navkapslar av metall eller plast kan det vara svårare att se skadorna. Dock är det relativt enkelt att ta bort navkapslarna och inspektera däcket och fälgen för eventuella skador.

När navkapseln har tagits bort bör du noga undersöka varje hjul för att upptäcka områden där det finns skador eller deformeringar på fälgen. Om du observerar sådana skador, är det viktigt att de repareras, eller i allvarliga fall, att fälgen byts ut helt.

Lufttrycket töms snabbt

Om du upptäcker att däckets lufttryck sjunker snabbt och du behöver fylla på det med jämna mellanrum, kan det vara ett tecken på skador som orsakar en långsam läcka. Att fortsätta köra på ett sådant däck kan innebära risken för att det exploderar, så det är viktigt att åtgärda problemet omedelbart.

Ibland räcker det med att balansera däcken för att åtgärda problemet, då fälgarna utsätts för hög press och det är helt normalt att de med tiden blir obalanserade, detta gäller även vid byte av däck. Men om fälgen är tydligt skadad så är det viktigt att laga eller byta däcket så fort som möjligt. 

Vad passar din bil?