Om du är ägare av en bil är det viktigt att du ser till att den blir besiktad med jämna mellanrum. Det är för att undvika att bilen går sönder och att du kan åtgärda eventuella problem i tid. Att besikta bilen är ett bra sätt att försäkra dig om att du är trygg på vägarna och har en fungerande bil. Men det kan vara svårt att veta hur pass ofta du ska besikta bilen, när måste jag besikta bilen? I denna artikel får du en kort genomgång på det.

Nya besiktningsregler

Förut var det slutsiffran på bilens registreringsnummer som avgjorde när den blev kallad till besiktning. Men sedan maj 2018 är besiktningsperioderna mer rörliga och därför kan det vara svårt att veta när du ska besikta bilen. Därför får du i följande text några exempel på när en personbil, eller en lastbil som ligger under 3500 kilo i totalvikt, ska besiktas.

  • Fordonet ska besiktigas senast 36 månader efter att du tagit det ut i trafiken för första gången.
  • Andra kontrollbesiktningen ska ske 24 månader efter att fordonet besiktades för första gången.
  • Efter det ska fordonet besiktigas 14 månader efter den senaste besiktningen.

Något som kan vara bra att veta är att du får besikta bilen när du vill. Det vi nämnde ovan är när du måste besikta bilen. Det är till exempel bra om du låter ett proffs kolla upp något på din bil när du själv märker att den inte fungerar som den ska.

Sedan ser besiktnings reglerna olika ut beroende på vilket fordon du kör. En EPA-traktor behövs besiktas fyra år efter att fordonet togs ut i trafiken för första gången. Medan ett tyngre fordon, såsom lastbilar ska besiktas senast ett år efter den för första gången togs ut i trafiken. Eftersom det ser olika ut beroende på vilket fordon du kör bör du kolla upp vad som gäller för ditt fordon.

Finns det ett intervall på 14 månader mellan besiktningar?

För personbilar och lastbilar som inte väger mer än 3500 kg i totalvikt gäller olika regler om kontrollbesiktning. Enligt dessa regler måste fordonet genomgå en besiktning senast 14 månader efter den månad då den tidigare besiktningen genomfördes.

Läs mer om besiktnings regler på Transportstyrelsen.

Vad passar din bil?