Om du har hyrt släp för att slänga skräp kanske du undrar hur mycket får jag dra med min bil? För att ta reda på hur mycket din bil får dra så kan du enkelt göra det genom att titta i bilens registreringsbevis. Där finns information om hur stor bilens tjänstevikt är, alltså hur mycket bilen väger med full tank samt förare. I samma papper kan du ta del av totalvikten av bilen vilket innebär bilens tjänstevikt samt hur mycket den maximalt får lasta. Utöver denna information står det även hur tung en släpvagn får vara. Denna tar hänsyn till vad tillverkaren för bilen anser vara lämpligt i vikt för en släpvagn och inte vad som gäller för körkortet du innehar. Så hur mycket får jag dra med min bil, det går vi igenom här nedan.

Vad betyder dragvikt?

Dragvikt handlar om hur mycket vikt en bil kan dra med ett släp. Det är den maximala tillåtna vikten för släpvagnen. Informationen om dragkapaciteten brukar finnas på bilens registreringsbevis eller kan fås från Transportstyrelsen.

Genom att känna till bilens dragkapacitet kan du vara säker på att du inte överbelastar fordonet när du använder släpvagn eller släpkärra. Att överskrida den angivna kapaciteten kan vara farligt och påverka bilens prestanda, stabilitet och hanterbarhet.

Hur mycket får jag dra med min bil om jag har B-körkort?

I Sverige är lagen sådan att det finns begränsningar på hur mycket du får dra med bilen om du innehar B-körkort. Den totala vikten för bilen samt släpvagnen får inte överskrida 3,5 ton, alltså 3500kg. För att få köra med tyngre släpvagnar krävs det ett utökat tillstånd utöver B-körkortet. För att få denna behörighet krävs det att du genomför ett körprov hos Trafikverket. Du behöver alltså inte söka för något körkortstillstånd eller göra ett extra teoriprov för denna behörighet. Med denna utökade behörighet får du köra en bil eller lätt lastbil med tillkopplat släp som uppgår till 4250kg.

Exempel på vad som gäller med B-körkort:

  • Bilen eller den lätta lastbilen får ha en totalvikt av 3500kg
  • Släpvagnen får ha en totalvikt av 750kg
  • Släpvagnar som väger över 750kg får också användas förutsatt att totalvikten för bilen samt släpvagnen inte överstiger 3500kg.

Exempel på vad som gäller med B-körkort med extra behörighet:

  • Bilen eller den lätta lastbilen får ha en totalvikt av 3500kg
  • Släpvagnen får ha en totalvikt av 750kg
  • Släpvagnar som väger över 750kg får också användas förutsatt att totalvikten för bilen samt släpvagnen inte överstiger 4250kg.

Läs mer: när måste jag besikta bilen? 

Vad passar din bil?