Många bilverkstäder och återförsäljare erbjuder däckförvaring åt sina kunder. Men det är viktigt att veta att gummidäck kan utgöra en stor brandrisk och behöver hanteras med försiktighet och rätt säkerhetsåtgärder.

Även om däck inte lätt antänds av sig själva kan de om de hamnar i brand brinna väldigt snabbt och avge mycket värme och giftig rök som är svårt att släcka. Om det finns många däck samlade på ett ställe ökar risken för en allvarlig brand.

Därför är det bra att förvara däck på ett säkert sätt och undvika att de samlas i stora mängder på ett och samma ställe. Genom att ta hand om däcken på rätt sätt kan vi minska risken för olyckor och se till att alla är säkra

Däck är inte i sig själva brandfarliga, men de kan bli brandfarliga under vissa omständigheter. Det är betydelsefullt att förstå hur och varför detta kan hända för att kunna hantera däck på ett säkert sätt.

Vad gör däck brandfarliga?

Däck består av material som gummi, syntetiska polymerer och andra kemikalier. Under normala förhållanden är däck inte benägna att brinna spontant. Dock kan värme, överdriven friktion, eller långvarig exponering för starka kemikalier skapa förutsättningar för att däck kan antändas.

Hur reagerar däck i en brand?

Vid en brand kan däck avge tjock, giftig rök och flammande gnistor som kan göra situationen farligare. Däckbränder är svåra att släcka och kan brinna under lång tid, vilket ökar risken för spridning till andra delar av omgivningen.

Hur kan man förebygga däckbränder?

För att förebygga däckbränder är det grundläggande att förvara däck på en sval och torr plats borta från värmekällor eller direkt solljus. Undvik långvarig exponering för kemikalier och se till att däck är korrekt monterade och inte utsatta för överdriven friktion eller värme.

Säker hantering och avfallshantering

När det gäller däckavfall ska man hantera dem på rätt sätt för att minska risken för bränder. Återvinningsanläggningar för däck är utformade för att säkert hantera däck och minska risken för bränder genom rätt återvinningstekniker.

Mer om brandfarligt:

https://www.hsb.se/stockholm/brf/Svartvik/nyheter/brandsakerhet–i-forraden/ 

https://www.brandfast.nu/brandutbildning-2/

https://www.nerikesbrandkar.se/ovrigasidor/vanligafragor.4.4bcb28315d639ebb641fab4.html’

 

Vad passar din bil?