Det finns satta regler hos Vägverket om hur mycket ett motorfordon får låta ute på vägarna. Denna regel går under segmentet buller som mäts med tryckvariationer som heter decibel. Hur högt får en bil låta? En personbil får inte låta mer än 74 dB medan de tyngre motorfordonen som buss samt lastbil inte får överstiga 76-80 dB beroende på deras totalvikt.

Ljud och buller är något som är svårt att mäta själv och många vet nog inte vad som anses för mycket eller inte. För att få lite klarhet i det hela så kan ett normalt samtal med exempelvis en bekant ligga på 60 dB. Tar du hälften av 60 dB, alltså 30 dB då anses det som en viskning. För att nå de högre höjderna kan vi ta ett skrikande barn som exempel. Ljudet av en baby kan vara öronbedövande och då uppgår decibelantalet i runda slängar till 80 dB. En natt på uteklubben med dunkande musik innebär oftast 110 dB vilket är med bred marginal över det tillåtna när det kommer till hur högt en bil får låta. Andra exempel på höga decibel kan komma av maskiner som cirkelsåg eller tryckluftsborr som också mäts upp mot 110 dB.

Hur mäts decibel?

För att mäta decibel kan en ljudmätare användas för att få reda på decibelnivåerna i olika miljöer med exakta värden. Idag finns det även appar på mobilen som kan ge dig en indikation på ett ungefärligt decibelvärde. Även alla däck testas för ljudnivå, de som inte klarar av kraven kommer inte att bli godkända för Svenska vägar. Därför är det extra viktigt att köpa däck av en svensk däckleverantör.

Måste man ha en ljuddämpare på sin bil?

Ja, enligt reglerna från Transportstyrelsen måste bilar med förbränningsmotorer ha ett avgassystem som inkluderar en effektiv anordning för att minska ljud, kallad ljuddämpare. Syftet med ljuddämparen är att minska eller förhindra oönskat ljud från avgaserna som kan vara störande. Detta krav finns för att minska buller och bevara en god ljudmiljö för både förare, passagerare och människor i omgivningen

Vad anses skadligt för hörseln när det kommer till decibel?

Detta kan variera beroende på hur känslig du är som person för ljud rent allmänt. Vanligtvis så är det inte skadligt med att komma upp till en ljudnivå av 70-80 dB då och då. Däremot om du utsätter dig dagligen under en längre tid för återkommande ljudnivåer på 70-80 dB så finns det risk att det kan leda till tinnitus som är en av de vanligaste hörselskadorna. 

Vad händer om jag avsiktligt orsakar onödig buller?

Om du avsiktligt till exempel varvar din bil så att den låter onödigt mycket, så kan du få böter precis som för andra trafikbrott. Men detta gäller inte enbart motorljudet, du kan även bli straffad för att till exempel spela för hög musik i din bil så att det stör allmänheten. 
Källor: https://www.hd.se/artikel/fa-boter-for-buskorning-i-helsingborg/
https://www.sttidningen.se/nyheter/orust/polisen-far-ge-boter-for-hog-musik-fran-bilar.cdb62868-b8a0-4563-99b9-5a2456e78d3b

Vad passar din bil?