Lufttryck däck? Däcken är oerhört viktiga för din säkerhet, men de är också en ekonomisk fråga. Om du kör runt med felaktigt lufttryck i däcken påverkar det både säkerhet och dina finanser.

Vad är rätt lufttryck i däcken?

Rätt däcktryck är inte bara bra för din plånbok utan det höjer även komforten. Rätt lufttryck påverkar däckens egenskaper både i form av bromssträcka och grepp i vägbanan. Ett felaktigt lufttryck ligger ofta bakom förstörda däck. Rekommenderat lufttryck i däcken kan variera mellan olika typer av personbilar men generellt ska det ligga någonstans runt 2,5 bar (250 kpa).

Det brukar vanligtvis sitta ett märke på tanklocket där rekommenderat lufttryck anges, annars hittar du detta i instruktionsboken för din bilmodell.

Lufttryck i däck är alltid helt exakt då det påverkas av temperaturen. Det kan vara bra att mäta trycket på svala däck innan du ger dig ut. Vinterdäcken behöver pumpas upp lite mer eftersom lufttrycket i däcken sjunger med runt 0.1 bar per 10 grader. Ett bra tips är att pumpa vinterdäck 0.2 bar hårdare än sommardäck.

Hur kan vi se till att däcken lever länge?

De flesta kollar inte lufttrycket tillräckligt ofta. Skapa dig en god vana och kolla lufttrycket en gång i månaden, så hinner du reagera om lufttrycket har gått ner mycket. På så sätt kan du undvika skador och onödiga utbetalningar på grund av detta. Om du ska lasta tungt behöver du förstås fylla på lite extra luft i däcken, ta också en titt på reservdäcket så att detta är i god form.

Lågt lufttryck i däck

Lågt lufttryck kan skada däcket och det orsakar ett större däckslitage, däcket kan till och med gå sönder. Om du har mycket lägre tryck än rekommenderat tryck, låt säga en tredjedel lägre minskar det däckets livslängd med hälften.

Högt lufttryck i däck

Du ska inte ha ett högre lufttryck i däcken är det som rekommenderas för din bilmodell eller däcket. Komforten blir sämre och stötigare med ett högre lufttryck och du får sämre grepp på vägbanan eftersom ett hård-pumpat däck har en mindre yta som ligger mot vägen, det vill säga däcket blir “smalt”.

Ur ekonomisk synvinkel

Ett lågt lufttryck i däcket gör att bilen går “tyngre” på vägbanan och därmed ökar din bränsleförbrukning. Det blir mer kostsamt, och lägg därtill att du snabbt kommer att förbruka däcken då de slits ner – och då behöver du köpa nya. Exempelvis, om du kör med lägre lufttryck än 80% av rekommenderat lufttryck i däcken kortar du däckens livslängd med 20%.

Lufttrycket och mönsterdjupet

Däckens lufttryck påverkar slitaget och därmed däckens mönsterdjup. Sommardäck för personbilar ska lagligen ha minst 1,6 millimeters mönsterdjup men du bör inte låta det gå ner under 3 millimeter för att bibehålla köregenskaperna. Vinterdäck för personbilar ska ha minst 3 millimeters mönsterdjup, och här gäller att det inte bör gå under 5 millimeter.

Tänk också på att det är däcken som bär upp bilen. Om du inte har ett korrekt lufttryck finns det risk att bilen blir obalanserad och instabil, speciellt om det är olika lufttryck i däcken. Du kan till och med få svårt att styra, att bromsa och kontrollera den, vilket är riskfyllt.

Vad passar din bil?