Det är inte särskilt svårt att laga kantstötta fälgar. Det beror helt enkelt på vad som hänt med fälgen i fråga. Speciellt under vintertid skadas fälgarna mer än vanligt då vägsalt, grus och annat kan göra att fälgarna tar skada. Hur lagar man kantstötta fälgar? Läs vidare för att få svar!

Om dina fälgar däremot får rediga bucklor eller är kantstötta krävs en betydande reparation. Det bästa är att lämna in fälgarna till proffs som har de redskap man behöver. Lämnar du in fälgarna till en verkstad kan du vara säker på att det blir korrekt.

Man kan även laga fälgarna på egen hand. Nedan listar vi hur man lagar kantstötta fälgar:

  • Slipa kanterna för att få en jämn yta
  • Använd spackel för att fylla igen de skadade områdena
  • Slipa ytterligare en gång för att få det jämnt
  • Ny färg, både grundfärg och ytfärg behövs vid detta steg
  • Klacklack för att få fälgen att se glansig och ny ut.

 Hur uppkommer de kantstötta fälgarna?

När man kör utsätter man bilen för betydande påfrestningar. Något inte alla tänker på är att även fälgarna är särskilt utsatta när man kör. Har man en aggressiv körstil utsätts bilen och fälgarna för ännu större påfrestningar.

Om vägförhållandena är dåliga, till exempel om vägen är gropig, smutsig eller grusig kan det i värsta fall sluta upp med att fälgarna får bucklor, repor och liknande.

Fälgarna kan bli kantstötta på flera sätt. Det kan exempelvis bero på stenskott, att man blivit påkörd eller råkat köra på en trottoarkant.

Kan man undvika att få kantstötta fälgar?

Man kan alltid minimera risken att få kantstötta fälgar. Dels genom sparsam körning, rengöra fälgarna med jämna mellanrum, genom att rengöra fälgarna ökar chanserna för att upptäcka skador och då man kan lämna in fälgarna eller reparera dem själv i god tid.

En annan sak man kan göra är att undvika dåliga vägar så gott det går! Med dåliga vägar syftar vi till vägar som är gropiga eller grusiga. Allt som behövs är att en sten stänker upp och fälgen tar skada. Man bör också ta hänsyn till trottoarkanter och undvika att köra nära dessa eller helst inte köra på dem alls.

Kör lugnt och försiktigt! Tänk på dina vackra fälgar!

Läs mer: blästra fälgar

Vad passar din bil?