På vissa fälgar kan fälgbredden stå på fälgen, i detta avseende kan det vara värt att titta på fälgkanten. Om det inte står något mått och man behöver veta hur man mäter en fälg kan man läsa denna guide.

Att mäta fälgar är inte så självklart eller simpelt som många tror. Först och främst måste vi reda ut olika begrepp som man behöver känna till. När man ska räkna ut måttet på sina fälgar talar man i tum. 1 tum är lika med 25,4 millimeter.

Begrepp när man mäter en fälg

När vi talar om storleken på fälgar är det inte fälgens yttermått man syftar till. Man talar i stället om anläggningsytorna där däcken hamnar.

  • Bultindelning – Detta mått kan se olika ut, och avser bultindelningen på dina fälgar. Det kan till exempel se ut 5 x 5. Detta betyder att det är 5 hjulbultar och att bultcirkeln är på 5 tum.
  • Offset (inpressningsdjup) – Offset benämns som inpressningsdjup och ET-mått, detta mått avser avvikelsen i millimeter från fälgens mittlinje.
  • Back space measure (BSM) – Detta mått är mellan anläggningsytan och din fälgs yttersta bakkant. För att mäta detta kan du enkelt lägga en rätskiva mot bakkanten på fälgen och mäter sedan från bakkanten ner till fälgens anläggningsyta.
  • Centrum hål – Detta mått anger diametern på hålet som finns i fälgens mitt.

Det bästa att göra när man ska mäta fälgar är att ta av däcket och sedan mäta det avstånd som finns på insidan på fälgens yttersta kanter.

Man kan också mäta fälgar utan att ta av däcken. Då ska man mäta fälgens bredd på den punkt där fälg och däck möts. Detta kan man göra med ett skjutmått men det går också bra att använda exempelvis en skiftnyckel. När du tagit det yttre måttet ska man sedan dra av sex millimeter för att få fram fälgens inre bredd.

Vad passar din bil?