Torrsprickor på bildäck är när det bildats sprickor i det ytliga lagret av däcket. Detta beror ofta inte på användningen av däcket i fråga, som många tror, utan på att däcket har åldrats och att gummit håller på eller har förlorat sin elasticitet. Torrsprickor uppträder först vid basen av ett däck. Kan vara sommardäck eller vinterdäck.

När slitytorna på ett däck är torra minskar friktionen mot blöt asfalt. Man kan lika det vid en halkbana. Ett däck som är torrt rör sig för lätt och har väldigt lite grepp. Däck som har sprickor bör bytas ut mot nya.

Varför uppstår dessa sprickor på däcken? Däck utsätts ständigt för påfrestningar och måste klara av stora temperaturvariationer, föroreningar och smuts, damm, accelerationer och inbromsningar och mer. Alla dessa faktorer leder till att gummit slits. Det mest synliga resultatet av det dagliga slitaget är förlusten av däckets elasticitet och uppkomsten av sprickor.

Motverka torrsprickor i däck

Det finns endast ett sätt att motverka torrsprickor i däck och det har att göra med att använda däcken regelbundet. Däck som används regelbundet får efter ett antal år mer eller mindre oundvikligen torrsprickor, men det dröjer längre och däcken håller sig fungerade längre.

Åldrande av gummi

När gummi åldras blir det mindre elastiskt (gummi försämras). Denna process sker snabbare med däck som används mindre ofta.

Däck av lägre kvalitet har en tendens att snabbare bilda sprickor jämfört med däck av högre kvalitet.

Ett däck som lämnas ute i kylan spricker dessutom snabbare än ett däck som förvaras på en varm veranda. Ett relativt nytt däck som inte har använts under en längre tid är också mer känsligt för sprickor.

Hur torrsprickor bildas handlar alltså om annat än bara däckets ålder.

När ska torrspruckna däck bytas?

Att små torrsprickor syns i ett däck är inte synonymt med att däcket behöver bytas omgående, men det betyder att gummit börjar bli gammalt och att ett nytt gummi måste införskaffas innan sprickorna blir djupare, större och mer förekommande. Även Sveriges Riksdag har tagit upp frågan, Eric Palmqvist (SD) lämnade en motion 2023 om att däck ska ha en åldersbegränsning och räknas som färskvara. Läs mer genom att besöka riksdagens hemsida. 

Hur länge du kan använda ett däck med torrsprickor beror på gummisammansättningen, hur ofta det används och på temperaturen.

Hur länge det kan gå från det att du först upptäcker små torrsprickor tills det att däcken behöver bytas kan variera väldigt från fall till fall.

Läs mer: Snedslitna däck

Vad passar din bil?