Är korrosion på aluminiumfälgar farligt? Korrosion på aluminiumfälgar uppstår när järn, syre och fukt reagerar tillsammans och skapar rost. Förutom att se oattraktivt ut kan det också korrodera fälgen och hjulet samt påskynda slitaget på själva hjulet.

Regelbunden rengöring är det viktigaste för att undvika korrosion. Tvätta dina fälgar regelbundet, särskilt efter körning i dåligt väder eller på saltade vägar. Använd ett skonsamt rengöringsmedel och en mjuk borste för att avlägsna smuts och vägsalter som kan orsaka korrosion.

Hur tar man bort korrosion från fälgarna?

Att ta hand om korrosion på fälgarna tidigt är viktigt för att förhindra större problem senare. Det finns enkla steg för att hålla det borta.

  1. Tvätta fälgen: Använd en vattenslang eller högtryckstvätt för att noggrant spola bort damm och smuts från fälgen (Hur rengör man fälgar?).
  2. Torka torrt: Använd en mjuk mikrofiberduk och torka av fälgen för att undvika vattenfläckar. Använd cirkulära rörelser för att torka ordentligt.
  3. Använd fälgrengöringsmedel: Välj ett rengöringsmedel för aluminiumfälgar och applicera det på det korroderade området. Låt det verka i 10 minuter.
  4. Skrubba med borste: Använd en mjuk borste med lite tryck för att skrubba bort rosten i cirkulära rörelser.
  5. Slipa vid behov: För svårare områden, använd sandpapper med 40–60 kornighet för att jämna ytan. Använd sedan sandpapper med 200–400 kornighet för att putsa och jämna ut ytan.
  6. Skydda med vax: Avsluta genom att skydda det rengjorda området med ett hjulvax för att förhindra framtida korrosion.

Vad är orsakerna till korrosion av lättmetallfälgar?

Det finns flera saker som kan göra att fälgar rostar över tid. Vintern, särskilt med sitt hårda väder, kan vara en stor anledning till detta. Dina hjul utsätts för extremt väder, saltade vägar och samlar snabbt på sig smuts under dessa månader. En av de största orsakerna till korrosion är när ytan får gropar. Men även skador som uppkommer t.ex. om man träffar en trottoarkant påverkar, då kan fälgskyddskant på däck vara en bra lösning för att skydda.

Detta händer när det skyddande lagret av klarlack som tillverkaren satt på blir tunnare och lossnar. Det kan hända på grund av väder, vägkvalitet eller om du till exempel träffar en trottoarkant. När metallens yta är oskyddad reagerar den med luften och börjar rosta.

Vad passar din bil?